Denne tjenesten, SMSalert.no, er erstattet av et bedre og moderne system

Du kan logge deg inn med samme brukernavn og passord i det nye systemet på https://login.pling.as/ hvor dine lister m.m. er oppdatert per 07.03.2024.

Når du har logget deg inn kan du trykke på spørsmålstegnet øverst i høyre hjørne slik at det blir grønt. Da vil det vises korte spørsmålstegn i alle skjermbilder som tar deg til korte informative videoer av de ulike funksjonene. Du kan også se en kort video.

Om du mottar innkommende SMS inn til SMSAlert.no fra andre kilder enn SMSAlert.no (enkelte spesialtjenester) vil disse innkommende meldingene først komme til det nye systemet fra 1.april.

Dagens SMSalert.no vil være tilgjengelig for bruk og for se eldre meldinger i en begrenset periode.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på post@systorvest.no eller kontakt@fro.no eller telefon 22202400

SMSAlert gjør det lett å sende og motta SMS fra en PC.

Dermed blir det enkelt for din bedrift å kommunisere med ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Dere kan enkelt sende meldinger til små eller store grupper ved hjelp av lister. Mottakere kan hentes fra Excel-dokument, legges inn på nettsiden, eller personene kan selv melde seg på fra mobiltelefonen ved å sende en tekstmelding.

Dere velger selv avsender på meldingene, for eksempel kan firmanavnet stå som avsender. Med full historikk vil dere alltid ha kontroll på hvilke meldinger som er sendt ut og hvem som faktisk har mottatt meldingene.

Se priser og registrer deg nå!
Med eget nøkkelord for bruk i begynnelsen av en melding blir bedriften i stand til å motta tekstmeldinger fra publikum. De mottatte meldingene kan så videresendes som epost og SMS til den som behandler henvendelsene.

Logo og farger tilpasses slik at systemet passer bedriftens profil og kan også integreres med intranett.

SMS Alert brukes i dag til kommunikasjon med alle typer utegående personale som selgere, sjåfører, håndverkere og takstmenn. Det benyttes også til innkalling av vikarer (og piloter) og beskjeder og gode tilbud til kunder i alle slags bransjer.

For mer informasjon, kikk på produktarket, eller ta kontakt med Systor Vest påpost@systorvest.noeller telefon+4751580258


Generelle vilkår:
  • Tjenestene faktureres med et avtalt beløp ved etablering, et avtalt fast beløp hver måned (driftskostnad) samt et avtalt beløp for hver utgående melding som registreres i systemet (meldingsskost). Driftskostnad faktureres forskuddsvis hver annen måned. Meldings kost faktureres etterskuddsvis hver annen måned. Etableringskostnad faktureres sammen med første faktura for driftskostnad.
  • Kunden er ansvarlig for all bruk som oppstår ved bruk av kundens brukernavn og passord. Fakturering av meldingsskost vil skje på grunnlag av faktisk bruk. Kunden kan ved forespørsel få utlevert logger for eget fakturerbart bruk siste 6 måneder.
  • Avtalen har ingen bindingstid, men har en oppsigelsestid på 3 måneder gjeldende fra den 1. i påløpende måned etter oppsigelse. Påløpte, ikke fakturerte forpliktelser, det være seg etableringskostnad, driftskostnad eller meldingsskost skal betales frem til og med den kalendermåned oppsigelsestiden utløper.
  • Avtalen kan sies opp av leverandør med umiddelbar virkning ved mistanke om mislighold. Avtalen kan sies opp av leverandør med 6 måneders varsel.
Dette systemet fases ut, nytt system er opprettet.