Få varsel på sms eller e-post

Du kan gratis abonnere på fiskerimeldinger, j-meldinger, akvakulturforskrifter, NYTEK spørsmål og svar, karttjenester og tekniske driftsmeldinger.

NB: Du kan registrere deg med e-post eller mobilnummer. Hvis du ønsker varsel på begge, må du registrere deg to ganger. Vi har gjort det slik av sikkerhetsgrunner, for eksempel hindre misbruk av kontaktopplysninger og duplikater.


For å registrere deg eller oppdatere abonnement:

  1. Skriv inn mobilnummer eller e-postadresse og klikk «Neste»
  2. Du får umiddelbart tilsendt et engangspassord
  3. Skriv inn engangspassordet og klikk «Logg inn»

Fiskeridirektoratet tar forbehold om eventuelle feil ved utsending av meldinger. Som næringsaktør har du plikt til å holde deg oppdatert om det regelverket som gjelder til enhver tid. Forskrifter i sin helhet finner du på fiskeridir.no eller på lovdata.no.

Personvern
Når du registrerer e-postadresse eller mobilnummer samtykker du til at vi kan sende deg e-post eller sms. Vi bruker ikke opplysningene til noe annet enn å sende deg disse varslingene. Du kan når som helst melde deg av tjenesten.

Opplysningene du registrerer på denne siden lagres i en egen database driftet av vår databehandler Systor Vest AS, og de deles ikke med andre.

Les mer om hvordan vi behandler personvernet.


Meld deg på varslingstjenesten eller endre type meldinger du ønsker å motta
Sign up for technical operating messages

Mobilnummer eller e-post    


Meld deg av varslingstjenesten
Stop technical operating messages

Mobilnummer eller e-post